Forma de dissestori

Si voleu exercir el vostre dret de retirada, empleneu el formulari següent. (Només heu de completar i enviar aquest formulari si voleu renunciar al contracte).
A l'atenció de Suministros Torras, amb direcció a C/ Villarroel, 5-7 - 08205 Sabadell - (Barcelona).

Dades de contacte de correu electrònic: info@suministrostorras.com, telèfon: 93 589 33 33

Us informo que renuncio al meu contracte de vendes del següent/subministrament del servei següent.